Žijeme v oblacích

Firma MARIAN VLK, s.r.o. byla založena na jaře roku 2005, a je tak následným pokračováním činnosti fyzické osoby působící na trhu Výškových prací již od roku 1995.

Na jaře roku 2007 jsme nabídku našich služeb rozšířili o prodej potřeb pro volnočasové aktivity v přírodě (turistika, horolezectví, kemping...) a otevřeli tak prodejnu HANNAH na Znojemské ul. 8 v Jihlavě. A k činnosti tohoto obchodu přibyla i možnost zapůjčení různého outdoorového vybavení.

Koncem roku 2008 bylo pod záštitou naší firmy založeno Centrum Outdoorových Aktivit, zaměřené především na kurzy skalního lezení a lezení na umělých stěnách, zájezdové pobyty v rozličných skalních a horských oblastech celé ČR i Evropy, jako např. Český Ráj, Adršpašské skály, Česko-saské Švýcarsko, Paklenica v Chorvatsku, ostrov Sardinie, Frankenjura v Německu, Arco v Itálii atd.

To vše dle přání klientů za asistence kvalifikovaných instruktorů.

Prohlášení

Vrcholové vedení společnosti MARIAN VLK s r.o. rozhodlo, že koordinované směřování k vytváření a uplatňování úspěšné konkurenční strategie podnikání v oboru:

 • provádění stavebních prací ve výškách, a to jak dokončování stavebních prací, tak prací při provádění změn nebo odstraňování staveb;
 • provádění údržby ve výrobních prostorách průmyslových provozů, včetně čištění strojů a technických zařízení

podpoří zavedením, uplatňováním a udržováním certifikovaného systému managementu dle požadavků mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality, ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu a OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Marian Vlk, jednatel, ředitel a majitel společnosti MARIAN VLK, s.r.o. vydává toto písemné prohlášení o politice managementu, aby poskytl důkaz o svém závazku k osobní angažovanosti a aktivitě:

 • při plnění požadavků a neustálém zlepšování efektivnosti systému managementu kvality;
 • k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu a prevenci znečištění životního prostředí;
 • k prevenci úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti společnosti v oblasti BOZP;
 • k plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, ke kterým se společnost zavázala, a které se vztahují k jejím produktům a poskytovaným službám, k jejím environmentálním aspektům a k nebezpečím v oblasti BOZP;
 • a k pochopení důležitosti tohoto závazku a jeho přijetí vyzívá všechny zaměstnance společnosti.

Společným cílem vedení společnosti a všech zaměstnanců společnosti je:

 • prokazovat schopnost společnosti MARIAN VLK, s.r.o trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů;
 • zvyšovat spokojenost zákazníka;
 • při plánování pracovních a technologických procesů a provádění a řízení pracovních činností a operací brát v úvahu požadavky na kvalitu výsledků práce, požadavky prevence vzniku úrazů a poškození zdraví a požadavky prevence znečišťování životního prostředí;
 • rozvíjet odbornou způsobilost, kompetenci a dovednost personálu společnosti;
 • dosáhnout pozice regionálně ceněného specialisty;
 • kvalitními výkony vzdorovat průměrnosti a překonávat konkurenci.

Toto prohlášení o politice managementu dále určuje rámec pro stanovování a implementaci konkrétních cílů managementu, cílových hodnot a programů k jejich dosahování.

V Jihlavě 30. 1. 2009